“The Gushes” Waterfall

Șipote Waterfall (also known as Șipote Travertine Waterfall), is a waterfall in the Trascăului Mountains, on the Arieș Valley, 2 km downstream from Sălciua commune.

Porțiunea finală a șirului de cascade poate fi văzută din drumul național DN 75 la trecerea peste linia ferată a Mocăniței.

Cascada Șipote este un fenomen carstic complex care cuprinde:

    • un bazin de colectare a apei, parte a Platoului Bedeleu plin de doline și ponoare periodice situat la 1100-1200 m altitudine,
    • 3 izbucuri situate 400 m mai jos sub peretele de stâncă, cu debit mediu prin care apare la lumină apa colectată pe platou, după ce străbate pachetul gros de calcare,
    • un pârâu de 800 m lungime care coboară de la 700 m la 430 m altitudine pe o albie abruptă ce se varsă în Arieș,
    • un mare număr de cascade de până la 15 m înălțime răsfirate pe stânci sau baraje de travertin,
    • gururi de travertin, bazine construite ca niște baraje din depunerile de calcar.